Kommunens sommerfest fikk besøk av skjenkekontrollen

foto