Dette skjedde med hummeren som ble beslaglagt

foto