Tatt med mye narkotika og piller – solgte i stor stil

foto