Mot rekordår: – Salget øker i takt med økte strømpriser