Tror dette er et ledd i nedbygging av Langemyr skole

foto