Oppe til behandling for fjerde gang. Da gikk det

foto