Uværet på Sørlandet har ført til en rekke strømstanser, og Glitre (tidligere Agder energi nett) jobber med å rette feil mange steder.

Lørdag morgen viste nettselskapets oversikt at over 2.000 kunder var berørt av strømbrudd fra Homborsund til Fevik.

– Feilsted er nå lokalisert og reperasjonsarbeidet vil starte umiddelbart, dette vil pågå uavbrutt til alle har fått strømmen tilbake, Det er uvisst når strømforsyningen vil være tilbake, opplyste selskapet om den mest omfattende strømstansen, som da rammet 1.306 kunder.

Mange rammet fredag

Klokken 20 fredag var 334 kunder i området Homborsund berørt av en strømstans.

– Det har dessverre oppstått en feil i strømnettet som har medført at strømmen er blitt borte i dette området,. Vi arbeider med å finne ut av hvor feilen har oppstått. Dette kan medføre at strømmen vil komme tilbake for så å falle ut igjen, dette kan skje opptil flere ganger. Inntil vi har lokalisert feilsted og årsak til hendelsen er det vanskelig å si når strømmen vil være permanent tilbake igjen, opplyser nettselskapet.

På samme tid fikk Adressa også opplyst at flere på Fevik har mistet strømmen. Glitre melder på sin nettside like over klokken 20 at strømstansen på Fevik berører 896 kunder.