Anne Kirsten L. Galteland ønsker å mobilisere velgerne for skole og barnehage i årets valgkamp.

Utdanningsforbundets lokalavdeling har invitert alle partiene til å stille i paneldebatten i Fevik skole torsdag 24. august klokken 18.

– Vi forventer at vi kan ha en god og åpen dialog hvor partiene får mulighet til å svare på spørsmålene de har fått tilsendt i forkant. Utdanningsforbundet er en partiuavhengig fagforening, og det er viktig for oss at alle partiene får lik sjanse til å legge frem sine syn og valgløfter for oppvekstsektoren, sier hun.

– I år har vi fått tilbakemelding på at alle 13 partier ønsker å stille. Vi ønsker å utfordre og ansvarliggjøre alle politiske partier i Grimstad på en tydelig og konkret utdanningspolitikk. Møtet er åpent for alle som er interesserte, legger hun til.

Etterlyser storsatsning

Utdanningsforbundets hovedsak i årets valgkamp er «Tid for de minste».

– Det mangler mange trygge og kompetente ansatte som skal sikre barna våre en best mulig start på livet. Vi mener at barnehage og skole må prioriteres høyere i Grimstad og etterlyser en storsatsing på flere barnehagelærere og økt bemanning i barnehagene, sier lokallagsleder L. Galteland.

– I tillegg til at vi arrangerer paneldebatten, har vi hatt møter med flere partier og vi har også utfordret alle partiene i Grimstad til å svare på spørsmål knyttet til barn og unges oppvekstsvilkår, sier hun.

Todelt

Arrangementet er delt opp i to deler, der halvparten går direkte på barnehage, mens den andre delen går på skole.

– Utdanningsforbundet Grimstad har arrangert slike debatter ved mange kommunevalg. Hovedhensikten vår er å sette barnehage- og skolepolitikk på dagsorden. Vi forventer at våre folkevalgte svarer ærlig, at de tenker langsiktig, viser vilje til handling og at de har ambisjoner som det følger en politisk forpliktelse med, sier Anne Kirsten L. Galteland.

Foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og kommuneadministrasjonen har også fått tilsendt invitasjon.

– Vi håper at innbyggere i alle aldre som er interesserte i barnehage og skole har lyst til å høre hva de ulike partiene har å si. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål fra salen i siste økt av møtet, sier hun.