Vil bruke kunstig intelligens til å håndtere kriser