Forvillet seg inn i vaskehallen og kom seg ikke ut