– Det er gledelig å kunne si at 11.437 elever har fått tilbud om skoleplass ved de offentlige videregående skolene i Agder, sier Aina Bjørndal, avdelingsleder for avdeling for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune i en pressemelding.

Det vil si at alle med ungdomsrett har fått tilbud om skoleplass. Ungdomsret vil si at ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring. Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året man fyller 24 år.

Økning til yrkesfag

På Vg1 har andelen inntatte elever til yrkesfaglige utdanningsprogram økt fra 55 prosent i fjor til 58 prosent i år. Det har vært en jevn økning til yrkesfag de siste årene. Denne trenden fortsetter også dette skoleåret. Størst økning ser man til de tekniske fagene, står det i pressemeldingen.

– Vi er godt fornøyde med å kunne tilby alle en skoleplass allerede nå før ferien. I begynnelsen av august blir det kjørt et suppleringsinntak. Plasser som søkere har takket nei til, vil da blir fordelt til de som står på venteliste. Det gjøres ingen endringer på inntaks- eller ventelisten før suppleringsinntaket gjennomføres, sier Bjørndal.

Viktig å svare før fristen 30. juli

Alle som har søkt skoleplass har fått beskjed på SMS og e-post om at inntaket er gjennomført. Svarfristen er 30. juli 2023, og det er viktig at ungdommene svarer ja eller nei til tildelt plass, slik at de sikrer skoleplassen sin.

– Søkere med ungdomsrett har ved søknad til Vg1 rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram. Søkere til Vg2 og Vg3 har rett til å komme inn på utdanningsprogram som bygger på det programmet de har gjennomført, sier Bjørndal.