foto
Oppgaver: Thomas Tømte tar en master i fornybar energi, og Susann Olsen Haga en bachelor i fornybar energi. De har kirkebygg i Grimstad om utgangspunkt. Her utenfor Fjære kirke. Foto: Baard Larsen

Kan ha stor betydning for framtiden

Aldri tidligere har energibruk og energioptimalisering av kirker blitt kartlagt på denne måten. Nå jobber to studenter ved UiA med å se på mulighetene som finnes.