Da utsiktene til å overleve var små og livet endret kurs