Pårørende reagerer: – Det handler om trygghet og verdighet