Åpner for ny plassering og løsning for svømmehallen