- Lite respekt for lokaldemokratiet når fylkesrådmannen ser bort fra et enstemmig kommunestyre