Nesten ingen i Norge har større pågang enn Bua på Groos