Foreslår å flytte omdiskutert søppelanlegg hit

foto