Foreløpig vurdering: Sjøfuglene har ikke dødd av virus eller bakterier

foto