Mener det er tilfeldig at det kun er én smittet. Nå rustes tjenestene for å ta et langt større antall

foto