– Er det faktisk tvingende nødvendig å gjøre noe?

foto