Kommuneoverlegen: - Nei, vi har ikke kontroll, men vi har heldigvis oversikt

foto