Legger ideen om «mini-Groos» ved Landvikvannet på is