Eldre mann påkjørt av bil – ble påført hjerneblødning