Full støtte til høyhuset, men på ett punkt deler politikerne seg