Lettet over at innbruddsforsøket gikk fløyten

foto