Teknisk utvalg behandlet saken tirsdag, og påpekte problemet med at det er søkt om å bygge balkonger ut fra de tidligere Spenst-lokalene. Disse vil gå ut over kommunal grunn.

Balkongene vil også berøre et område som i den ferske områdeplanen for de sjønære områdene, den såkalte havneplanen, er avsatt til lek, samferdsel og teknisk infrastruktur.

Naboer i etasjen over de aktuelle lokalene har også uttalt seg negativt til balkongplanene.

– Her vil man måtte regne med både støy og ulempe fra grilling og eventuelt sigarettrøyking. Vi har tidligere opplevd stor sjenanse ved at personale hos Rema 1000 har sittet i vinduet under vår altan og røykt. Derfor vet vi hvordan dette vil kunne bli for oss, heter det i en av innsigelsene fra naboene.

– Kan en be dem ta kontakt for å erverve kommunal grunn? Vi hadde jo en sak om det på Helmershus. Vi var litt usikre på hvordan vi skulle gjøre dette, men vi ba jo noen gjøre det i en liknende sak, påpekte Beate Skretting Kristiansen (H).

Hun gikk i likhet med resten av utvalget inn for innstillingen til vedtak, som gikk ut på å avslå søknaden. I innstillingen anbefales det også å sende inn ny søknad uten balkonger.