Flere profilerte restauranteiere er interessert i å drive her