Dataingeniøren var lei dyre hagespill av dårlig kvalitet

foto