Pågrep person som utøvde vold mot to andre i Storgaten

foto