Her har han hogd i egen skog. Det kan være et lovbrudd

foto