– Valgfrihet innenfor BPA skal innføres i løpet av 2020