Mistenkt døde – tiltalte frikjent for narkotikaoppbevaring