Stoppet kommunens arbeid i friområde og anmeldte saken til politiet

foto