Her skal de bygge og drifte en batterifabrikk i liten skala

foto