- Det er jo et stort spenn, fra høyt hotell til Pentagon

foto