Roy bruker påsken på å hjelpe til med restaurering