Har ennå ikke avsluttet etterforskningen av hummersaken