– Det er mye gøyere å være et fenomen enn et syndrom

foto