– Man motsier ikke Per Svenningsen ustraffet

foto