Vindkraftselskapet Zephyr: – Mange av grunneeierne er positive

foto