Barne- og likestillingsministeren vil ha flere til å bruke Stine Sofie-senteret

foto