Rådmannens forslag til nedleggelsen av Fjære skole er klar

foto