Tidligere ordfører var på søkerlista, men trakk seg

foto