Rammet av innbrudd for tiende gang, og andre gang i juli