Harde karakteristikker i branndebatt: – Går i bresjen for en stalinisme

foto