Møtt med skepsis da hun startet opp som 18-åring

foto