Etter 72 år flytter suksessbedriften fra Roresand

foto