Ropstad beklager plan for å slippe skatt på pendlerboligen

foto