Innkjøpssaken med Agenda Kaupang kommer opp for kontrollutvalget

foto